Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Noutati
ANUNȚ CONCURS

Consiliul Jude┼úean Vrancea, cu sediul ├«n Foc┼čani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, organizeaz─â concurs/examen pentru ocuparea pe perioad─â nedeterminat─â a func╚Ťiilor publice de execu╚Ťie vacante, ├«n data de 14 august 2018, ora 10.00 (proba scris─â), dup─â cum urmeaz─â: 
 
ÔÇó consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane ╚Öi informatizare din cadrul Direc╚Ťiei economice ╚Öi informatizare.
Condiţii specifice:
      -   studii universitare de licen┼ú─â absolvite cu diplom─â, respectiv studii superioare de lung─â durat─â, absolvite cu diplom─â de licen┼ú─â sau echivalent─â ├«n  ramura de ╚Ötiin╚Ť─â  informatic─â, domeniul de licen╚Ť─â informatic─â sau ramura de ╚Ötiin╚Ť─â matematic─â, domeniul de licen╚Ť─â matematic─â, specializarea matematic─â informatic─â;
- vechime ├«n specialitatea studiilor necesare exercit─ârii func┼úiei publice: minimum 7 ani;    

ÔÇó consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul achizi╚Ťii publice ╚Öi monitorizarea contractelor din cadrul Direc╚Ťiei dezvoltare durabil─â, managementul proiectelor ╚Öi achizi╚Ťii publice.
     Condi┼úii specifice:
- studii universitare de licen┼ú─â absolvite cu diplom─â, respectiv studii superioare de lung─â durat─â, absolvite cu diplom─â de licen┼ú─â sau echivalent─â ├«n  ramura de ╚Ötiin╚Ť─â  ╚Ötiin╚Ťe juridice, domeniul de licen╚Ť─â drept;
- vechime ├«n specialitatea studiilor necesare exercit─ârii func┼úiei publice: minimum 7 ani;           

Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Candida╚Ťii trebuie s─â ├«ndeplineasc─â condi╚Ťiile generale prev─âzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv:
a) are cet─â┼úenia rom├ón─â ┼či domiciliul ├«n Rom├ónia;
b) cunoa┼čte limba rom├ón─â, scris ┼či vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) ├«ndepline┼čte condi┼úiile de studii prev─âzute de lege pentru func┼úia public─â;
g) ├«ndepline┼čte condi┼úiile specifice pentru ocuparea func┼úiei publice;
h) nu a fost condamnat─â pentru s─âv├ór┼čirea unei infrac┼úiuni contra umanit─â┼úii, contra statului sau contra autorit─â┼úii, infrac┼úiuni de corup┼úie ┼či de serviciu, infrac┼úiuni care ├«mpiedic─â ├«nf─âptuirea justi┼úiei, infrac┼úiuni de fals ori a unei infrac┼úiuni s─âv├ór┼čite cu inten┼úie care ar face-o incompatibil─â cu exercitarea func┼úiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desf─â┼čurat activitate de poli┼úie politic─â, astfel cum este definit─â prin lege.
 
Dosarele de ├«nscriere la concurs/examen se depun la sediul Consiliului Jude┼úean Vrancea - Serviciul resurse umane ┼či informatizare, camera 203, ├«n termen de maximum 20 zile de la data public─ârii anun┼úului ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea a III-a, respectiv ├«n perioada 13 iulie ÔÇô 1 august 2018 ┼či trebuie s─â con┼úin─â obligatoriu documentele prev─âzute la art. 49 din Hot─âr├órea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ┼či dezvoltarea carierei func┼úionarilor publici, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ┼či altor documente care atest─â efectuarea unor specializ─âri ┼či perfec┼úion─âri;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de munc─â ┼či dup─â caz, a adeverin┼úei eliberate de angajator pentru perioada lucrat─â, care s─â ateste vechimea ├«n munc─â ┼či, dup─â caz, ├«n specialitatea studiilor necesare ocup─ârii func┼úiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 
Adeverin┼úa care atest─â starea de s─ân─âtate con┼úine, ├«n clar, num─ârul, data, numele emitentului ┼či calitatea acestuia, ├«n formatul standard stabilit de Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice.
Copiile de pe actele solicitate la lit. c) - g) se prezint─â ├«n copii legalizate sau ├«nso┼úite de documentele originale, care se certific─â pentru conformitatea cu originalul. 
Documentul prev─âzut la lit. h) poate fi ├«nlocuit cu o declara┼úie pe propria r─âspundere. ├Än acest caz, candidatul declarat admis la selec┼úia dosarelor are obliga┼úia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf─â┼čur─ârii concursului, dar nu mai t├órziu de data ┼či ora organiz─ârii interviului, sub sanc┼úiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
 
Bibliografia pentru concursurile mai sus men╚Ťionate, se afi┼čeaz─â la sediul ┼či pe site-ul Consiliului Jude╚Ťean Vrancea,  www.cjvrancea.ro , la sec╚Ťiunea Consiliul Jude╚Ťean - CARIERE.
 
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00).


BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a func╚Ťiei publice de execu╚Ťie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane ╚Öi informatizare din cadrul Direc╚Ťiei economice ╚Öi informatizare


BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a func╚Ťiei publice de execu╚Ťie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul achizi╚Ťii publice ╚Öi monitorizarea contractelor din cadrul Direc╚Ťiei dezvoltare durabil─â, managementul proiectelor ╚Öi achizi╚Ťii publice 

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  420 de elevi participan╚Ťi la Olimpiada sportiv─â jude╚Ťean─â, ...DETALII
 • La sediul Consiliului Jude╚Ťean Vrancea a fost semnat ast─âzi un nou ...DETALII
 • Consiliul Jude┼úean Vrancea, cu sediul ├«n Foc┼čani, B-dul Dimitrie ...DETALII
 •  Drumul na╚Ťional Soveja ÔÇô Lep╚Öa va fi modernizat, printr-o ...DETALII
Vezi toate stirile