Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Arhiva
Convocare sedinta ordinara CJVrancea

JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
Cabinet Presedinte

DISPOZIŢIA nr. 31
din 29 martie 2013
privind convocarea Consiliului Judeţean Vrancea
în şedinţă ordinară în data de 04 aprilie 2013

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

- în temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3), art. 104 şi ale art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art. 1. Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară în data de 04.04.2013, ora 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului, prin Direcţia juridică şi coordonare autorităţi locale.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan
                                                                                                          Avizat,
                                                                                               Secretar al judeţului
                                                                                                       Raluca Dan

______________________________________________________________________________
                                                                                                         ANEXA
                                                                                       la Dispoziţia nr.31 din 29.03.2013

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea,
din data de 04.04.2013, ora 16.00


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Aprobarea Protocolului cadru dintre Consiliul Judeţean Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Organizaţiile sindicale SLI Vrancea şi SIP - FEN Vrancea.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

2. Modificarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism (C.T.A.T.U.) din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

3. Aprobarea Programului de activitate al Camerei Agricole Judeţene Vrancea privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă, extensie şi formare profesională în anul 2013.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

4. Aprobarea serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013.
     Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

5. Transformarea unui post de inspector clasa I gradul profesional principal de la Compartimentul regim de evidenţă a persoanelor din cadrul Biroului de evidenţă a persoanelor din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea în post de inspector clasa I gradul profesional superior.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

6. Modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

7. Modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare şi reabilitare D.J. 204 E, km 24 + 200 - km 43 + 050 Mărăşeşti - Haret - Panciu.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

8. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, restaurare, extindere Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici”, str. Cuza Vodă nr.35, Focşani.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

9. Transmiterea în administrare către Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu", a clădirii situate în municipiul Focşani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

10. Darea in administrarea Consiliului Local al comunei Vînatori a unor sectoare de drumuri judeţene.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

11. Trecerea unui sector de drum din domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea in domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

12. Atribuirea traseului 030: Focşani - Vîlcele - Cîmpineanca operatorului de transport rutier S.C. MAREXVAL TRANS S.R.L.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

13. Modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

14. Modificarea contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare incheiat intre Asociaţia de dezvoltare intercomunitara "Vranceaqua", in calitate de autoritate delegată şi Societatea Comerciala Compania de Utilitaţi Publice S.A. Focsani, in calitate de operator regional.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

15. Acceptarea transferului, fără plată, către judeţul Vrancea a 172000 acţiuni nominative, reprezentând 60,97% din acţiunile deţinute la S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani de către Municipiul Focşani prin Consiliul Local al Municipiului Focşani.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

16. Desemnarea mandatarului Consiliului Judeţean Vrancea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

17. Aprobarea listei imobilelor care se pot închiria sau da în folosinţă gratuită, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Vrancea.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

18. Aprobarea actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea - Consiliul Local Fitioneşti şi Asociaţia Strop de Speranţă.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

19. Aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale, Judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2013.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

20 .Aprobarea Acordului colectiv de muncă şi Contractului colectiv de muncă pentru anul 2013 al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea.
    Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

II. DIVERSE

1. Rapoarte de activitate ale consilierilor judeţeni pe anul 2012.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan
                                                                                                             Avizat,
                                                                                                   Secretar al judeţului
                                                                                                           Raluca Dan


Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 • La sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat astăzi un nou ...DETALII
 • Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie ...DETALII
 •  Drumul național Soveja – Lepșa va fi modernizat, printr-o ...DETALII
 • Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, a ...DETALII
Vezi toate stirile