Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Strategia de dezvoltare a judetului 2007-2013
Strategia de dezvoltare a judetului 2007-2013
                  

                     ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA


HOTĂRÂREA nr. 177
din 18 decembrie 2007
privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea
pentru perioada 2007-2013

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA,
-văzând referatul Direcţiei de Relaţii Interne şi Internaţionale înregistrat sub nr. 12272/ 06.12.2007, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a judeţului Vrancea pentru perioada 2007-2013;
- văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea ;
- având in vedere dispozitiile art. 91, alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ;
-în temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1- Aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea pentru perioada 2007-2013, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi comunicate celor interesaţi de catre Secretarul judeţului prin Direcţia Administraţie Publică şi Juridică.


                             Preşedinte,
                         Marian Oprişan,                                   Contrasemnează
                                                                                 Secretar al Judeţului,
                                                                                         Raluca Dan


       ANEXA       ANEXA 1       ANEXA 2       ANEXA 3       ANEXA 4       ANEXA 5

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile