Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > CARIERE
CARIERE
 
*

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate debutant (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 12 iulie 2018 (proba scrisă)
 
*

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV - electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV - electromecanic la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petreşti din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor necalificat I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)
*
*
 
 
*

 
 *
*
*
 
 
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate debutant (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 12 iulie 2018 (proba scrisă), ora 10:00 - AFIŞAT în data de 13.07.2018, ora 14.00
 
  
*
ANUNȚ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, în data de 14 august 2018, ora 10.00 (proba scrisă) - publicat în data de 13.07.2018

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane și informatizare din cadrul Direcției economice și informatizare

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice
 

*
Rezultate proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv și referent sportiv debutant la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat - afișate în data de 11.07.2018, ora 16.00
*
Rezultate afișate în data de 11.07.2018 

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – electromecanic la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petreşti din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 10 iulie 2018 (proba scrisă)
 
*


Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electromecanic la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
 
 
Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV –instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petreşti din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
*
 
Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de casier și referent debutant la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate debutant la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de referent sportiv și expert sportiv la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat
 
*

ANUNŢ concurs sau examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante - postat in 15.06.2018, ora 10.00

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție de casier (1 post) și de referent (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcție contractuala vacanta de execuție de inspector de specialitate debutant (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcției contractuala vacanta de execuție de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement ”Crâng Petrești” din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție de muncitor calificat IV (4 posturi) și muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv debutant (2 posturi) și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA (2 posturi), expert sportiv I (2 posturi) și expert sportiv II (2 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
 
*
Centralizator rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
*
Centralizator rezultate finale la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de referent sportiv și expert sportiv la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
*
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

*
Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv si referent sportiv la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

*
Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat din data de 11 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat din data de 11 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatul contestaţiei la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.I (2 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.IA (4 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert sportiv gr.II la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent sportiv gr.IV la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

*
ANUNT CONCURS SAU EXAMEN, organizat în data de 12 iunie 2018, ora 11:00 (proba scrisă)  pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici de execuție din cadrul Consiliului Judetean Vrancea

BIBLIOGRAFIE - Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului
BIBLIOGRAFIE - Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice
BIBLIOGRAFIE - Direcţiei economice şi informatizare
BIBLIOGRAFIE - Direcției tehnice și investiții
BIBLIOGRAFIE - Serviciului relații publice, contencios, monitorul oficial și arhivă
*
Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)
*
Rezultatul contestatiei formulate fata de rezultatul Selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de executie de casieri (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de ino didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat - postat 8.05.2018, ora 14.00
*
Rezultat selectie dosare candidati inscrisi pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante la Compartimentul administrare bazin de inot didactic - postat in 4.05.2018, ora 14.00

*
Rezultat final concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu Vrancea - afisat 26.04.2017

*
Rezultatul finalizarii celei de a doua etape - sustinerea proiectului de management in cadrul interviului din data de 24.04.2018, Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu  - afisat 25.04.2018, ora 10.00
*
MODIFICARE anunț publicat în data de 19.03.2018 privind concursul de proiecte de management pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

  *

Anunț rezultate prima etapă de analiză concurs proiecte de management Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea - afisat 19.04.2018
*
ANUNT CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante - postat in 17.04.2018


BIBLIOGRAFIE - casier la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE - inspector de specialitate la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE -muncitor calificat IV la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare
BIBLIOGRAFIE - muncitor calificat III, muncitor calificat II și muncitor calificat I, la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE - pt. funcțiile contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv IV, expert sportiv IA, expert sportiv II și expert sportiv I, precum și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA și expert sportiv I

MODEL CV EUROPEAN
FORMULAR DE INSCRIERE  
MODEL ADEVERINTA VECHIME

*

MODIFICARE anunț publicat în data de 19.03.2018 privind concursul de proiecte de management pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

*
Anunt selectie dosare concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu,, Vrancea -postat in 12.04.2018


ANUNȚ CONCURS
 Proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea
- Publicat în data de 19.03.2018 -

 
   Erată anunț concurs
1. Anunț concurs
2. Caiet de obiective 
3. Regulament concurs
4. Anexa 1 - Regulament de Organizare și Funcționare 
5. Anexa 2 - Statul de funcții
6. Anexa 3 - Bugetul de venituri și cheltuieli
7. Adeverință de vechime
8. Declarație de înscriere
9. Declarație pe propria răspundere - motive imputabile
10. Declarație pe propria răspundere - poliție politică
11. Declarație pe propria răspundere - renunțare post conducere 
 
*
 

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei contractuale de execuţie de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare, organizat în data de 1 februarie 2018 (proba scrisă) ora 10:00

*
ANUNȚ CONCURS - postat în 09.01.2018

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare - în data de 01 februarie 2018,  proba scrisă

Bibliografie - Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Rezultatele  la proba scrisă a  concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
 
Rezultatele  interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
 
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
*
 
 
 
 
Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile